EBI 48/2013 Zawarcie istotnej umowy przez Tech Cave Sp. z o.o.

Zarząd Internet Media Services SA informuje, że w dniu 7 października 2013 r. Tech Cave Sp. z o.o. będąca 100% własnością IMS SA, otrzymała dwa podpisane zamówienia na instalację i zarządzanie systemem Lokalizator w dwóch nowo otwieranych galeriach handlowych w Polsce. Przychód z tytułu instalacji tych systemów w IV kwartale br. wyniesie ponad 570 000 zł.

 

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.