Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A.

Zarząd IMS S.A. działając na podstawie Art. 399 par. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 9 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 12.00.

Wszelkie informacje na temat zwoływanego Walnego Zgromadzenia, w tym projekty uchwał, zamieszczone zostały na stronie Spółki w zakładce ŁAD KORPORACYJNY –  WALNE ZGROMADZENIE.