IMS GROUP

LIDER MARKETINGU SENSORYCZNEGO

03/01/2017
Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej IMS za 2016 r. zostanie opublikowany w dniu 26.04.2017 roku.

03/01/2017
Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2016 r.

Jednostkowy raport roczny IMS S.A. za 2016 r. zostanie opublikowany w dniu 26.04.2017 roku.

03/01/2017
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.

Półroczny raport finansowy Grupy Kapitałowej IMS za I półrocze 2017 r. zostanie opublikowany w dniu 29.08.2017 roku.

więcej aktualności
Logo IMS
Notowania
  • 1 MIESIAC
  • 3 MIESIĄCE
  • 6 MIESIĘCY
  • 1 ROK
  • 3 LATA
  • OD DEBIUTU
OD
DO
Logo IMS
Raporty giełdowe
RAPORTY BIEŻĄCE – kliknij tutaj
RAPORTY KWARTALNE – kliknij tutaj
RAPORTY PÓŁROCZNE – kliknij tutaj
RAPORTY ROCZNE – kliknij tutaj