Logo IMS
Wskaźniki skonsolidowane

Analiza wskaźnikowa na podstawie danych finansowych ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Parametr Formuła obliczeniowa
31.12.2016
31.12.2015
31.12.2014
31.12.2013
31.12.2012
RoA zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 17,2% 22,7% 18,7% 15,8% 5,3%
aktywa ogółem
RoE zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 30,4% 41,5% 31,7% 26,9% 12,3%
kapitał własny
   
Okres 12 miesięcy zakończony
31.12.2016
Okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2015
Okres 12 miesięcy zakończony
31.12.2014
Okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2013
Okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2012
Rentowność EBITDA EBITDA 25,1% 28,5% 26,5% 27,9% 21,3%
przychody netto ze sprzedaży
Rentowność netto zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 13,2% 16,4% 14,9% 11,8% 4,7%
przychody netto ze sprzedaży
Dług netto (mln PLN) dług oprocentowany minus środki pieniężne 0,6 (0,1) (4,1) (1,1) 6,7