Logo IMS
Kontakt dla inwestorów

Relacje inwestorskie     

PIOTR BIELAWSKI

tel. +48 22 462 78 95
piotr.bielawski@ims.fm

 

MARCIN KUCHCIAK
Zenit Management Sp. z o.o.
tel. +48 727 352 952
mkuchciak@zenit.com.pl

 

Animator rynku
Dom Maklerski mBanku S.A.

ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa
tel. +48 22 697 47 00
fax +48 22 697 48 20

www.mdm.pl
mdm@mbank.pl

 

Animator rynku
Alior Bank S.A. – Biuro Maklerskie

ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa
tel. +48 22 555 23 13

www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie.html
kontakt.bm@alior.pl

Formularz kontaktowy
Pola oznaczone (*) są wymagane

Wybierz temat wiadomości

Lorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsum

Administratorem przekazanych danych jest spółka IMS S.A. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278240, NIP 5252201663, o kapitale zakładowym w wysokości 669 997,98 zł (wpłaconym w całości). Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje w szczególności prawo do wglądu w przekazane dane oraz żądania ich zmiany lub usunięcia. Kontakt z administratorem: mojedane@ims.fm

Administrator oświadcza, że wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udzielenia odpowiedzi lub przedstawienia oferty handlowej. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wynikającym z zakresu udzielonych zgód.